hesperus.tirmet.pl/
Infolinia:
83 371 61 60
napisz do nas: tirmet@poczta.onet.pl

ZAPYTANIA OFERTOWE

Elektorwnia - pionowa turbina wiatrowa

Fotowoltaika

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego w ramach działania 4.2. w dniach 06-07-2017 do 21-07-2017  pod tytułem "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78-40,00 kW "  wygrała oferta Hymon Energy Sp. z o.o. ul. Dojazd 16A, 33-100 Tarnów,

Firma złożyła ofertę z następującymi propozycjami;
1. cena netto 202 000,00 zł. cena brutto 248 460 zł.
2. Termin realizacji zamówienia -  50 dni
3. Gwarancja pow. 5 lat- 1825 dni.

Suma uzyskanych punktów:   100 pkt.

ZAPYTANIE OFERTOWE - FOTOVOLTAIKA
ZALACZNIK-1-FOTOWOLTAIKA-OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZALACZNIK-2-FOTOWOLTAIKA-FORMULARZ  OFERTOWY
ZALACZNIK-3-FOTOWOLTAIKA-WZOR SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OFEROWANYCH INSTALACJI
ZALACZNIK-4-FOTOWOLTAIKA-WYKAZ WYKONANYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH O MOCY MINIMUM 40kW
ZALACZNIK-5-FOTOWOLTAIKA-OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Firma P.H.U. Tirmet Mirosław Kulik skorzystała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w programie "Twój pomysł, europejskie pieniądze".

fundusze europejskie