hesperus.tirmet.pl/
Infolinia Międzyrzec Podl.:
83 371 61 60
e-mail: biuro@tirmet.pl
Infolinia Siedlce:
25 748 16 16
e-mail: bok-siedlce@tirmet.pl

REGULAMIN DOOR TO DOORProgram Door to Door obejmuje dostarczenie oraz zwrot samochodów dostawczych w ramach usług serwisowych niezależnie od modelu i przebiegu pojazdu. Program realizowany jest przez Tirmet Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer IVECO w lokalizacjach: 21-560 Międzyrzec Podlaski ul Radzyńska 4, oraz 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 252. Do Państwa dyspozycji wyznaczony zostanie specjalnie przeszkolony pracownik firmy, który odpowiada za usługę D2D.

                                                         
§ 1

Usługa Door To Door „BEZPIECZEŃSTWO”, czyli odbiór i zwrot samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta jest bezpłatny w granicach administracyjnych miasta Międzyrzec Podlaski oraz Siedlce.

Koszt usługi poza granicami administracyjnymi miast w odległości do 30km od naszych serwisów w Międzyrzecu Podlaskim/Siedlcach wynosi 99,00 zł netto, jeżeli usługa dotyczy odbioru samochodu bez konieczności użycia lawety.

Usługa D2D przekraczająca odległość 30km od naszych serwisów każdorazowo wiąże się z użyciem lawety i jej koszt ustalany jest z klientem indywidualnie.

 § 2 

Koszt i warunki usługi Door To Door „LAWETA”, czyli odbioru i zwrotu samochodu z miejsca wskazanego przez Klienta przy użyciu lawety ustalane są indywidualnie z Klientem.

§ 3

W celu sprawdzenia dostępności i umówienia terminu Usługi Door to Door wystarczy skontaktować się z nami:

a) Serwis Międzyrzec Podlaski tel. +48 83 371 61 60 lub adresem e-mail: dzialhandlowy@tirmet.pl

b) Serwis Siedlce tel. +48 25 748 16 16 lub adresem e-mail: dzialhandlowy@tirmet.pl

 § 4

Jeżeli odbiór i zwrot samochodu wykonywany jest bez użycia lawety („BEZPIECZEŃSTWO”), to samochód będzie prowadzony przez przeszkolonego pracownika firmy Tirmet Sp. z o.o., na podstawie pisemnego oświadczenia Klienta o zgodzie na powierzenie samochodu.

§ 5

Tirmet Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe, które nie zostały zgłoszone podczas zlecenia napraw/ spisywania protokołu odbiorczego.

§ 6

W sytuacji oficjalnie ogłoszonej epidemii przez rząd Rzeczpospolitej Polski w celu zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie pracownik Tirmet Sp. z o.o., przyjmujący samochód przed realizacją Usługi D2D, przeprowadza dezynfekcję kluczyków, klamek i uchwytów od drzwi, kierownicy, gałek zmiany biegów, manetek, pasów bezpieczeństwa oraz innych elementów wyposażenia samochodu z którymi potencjalnie będą mieli kontakt pracownicy serwisu.

Po zdezynfekowaniu pojazdu następuje założenie folii ochronnej – zabezpieczenie kierownicy, lewarka zmiany biegów i hamulca. Po zakończeniu Usługi Serwisowej, cała procedura odkażania przeprowadzana jest ponownie.

Przed wydaniem kluczyków, zostają one jeszcze raz odkażone, a następnie wydane Klientowi odbierającemu samochód.

§ 7

 W przypadku, gdy:

a) samochód nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych),

b) Tirmet Sp. z o.o. Odział Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 4 21-560

Międzyrzec Podlaski Serwis: tel/fax:+48 83 371 61 60 tel/fax:+48 83 371 74 61 fax to email: 83 371 60 60 biuro@tirmet.pl

Oddział Siedlce: Ul. Starowiejska 252 08-100 Siedlce Serwis: tel/fax:+48 25 748 16 16 bok-siedlce@tirmet.pl

OSKP Międzyrzec Podlaski Tel. + 48 83 371 74 60 AUTOHOLOWANIE 24h Tel. +48 607 122 440

KSIĘGOWOŚĆ Tel. + 48 83 371 72 17 www.tirmet.iveco.pl www.tirmet.pl NIP: 5372672201

Regon:524317079

Rachunki bankowe: PLN 31 1020 1260 0000 0502 0012 4529 EURO 21 1020 1260 0000 0302 0054 9279

SWIFT: BPKOPLPW b) samochód nie posiada ważnego ubezpieczania Auto Casco, obowiązującego co najmniej tydzień po planowanym zwrocie samochodu,

c) właściciel nie udziela pracownikowi Tirmet Sp. z o.o. upoważnienia do prowadzenia samochodu,

d) w ocenie doradcy serwisowego samochód nie jest zdatny do jazdy, odbiór i zwrot samochodu będzie wykonywany przy użyciu lawety, a kosztami zostanie obciążony właściciel zgodnie z wytycznymi będącymi częścią niniejszego regulaminu w §2 samochód nie zostanie odebrany od klienta.  

§ 8

Koszt paliwa zużytego w samochodzie Klienta w czasie dostarczenia i zwrotu samochodu do serwisu ponosi Klient. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej ilości paliwa (niemniejszej jednak niż 1⁄4 pojemności baku) zostanie obciążony Klient.

§ 9

 Ewentualne szkody powstałe podczas transportu samochodu z winy osoby transportującej będą usuwane w pierwszej kolejności z ubezpieczenia Auto Casco samochodu Klienta, na co Klient wyraża swą nieodwołalną zgodę.

§ 10

Termin odbioru i zwrotu samochodu Klienta ustalany jest indywidualnie z doradcą serwisowym.

§ 11

W przypadku niestawienia się Klienta lub osoby przez niego  upoważnionej do przekazania lub odbioru samochodu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu, Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową w wysokości 100 złotych netto.

§ 12

Serwis Tirmet Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, bez konieczności wskazywania przyczyny.

§ 13

Tirmet Sp. z o.o.nie przewiduje specjalnego trybu rozpatrywania ewentualnych reklamacji konsumentów. Odpowiedzialność Tirmet względem Klienta będącego konsumentem oparta jest na obowiązujących przepisach prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Wszelkie roszczenia związane z ewentualnym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi powinny być zgłaszane w terminach i w sposób wymagany odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności przepisami kodeksu cywilnego. W przypadku wystąpienia sporu, Klient będący konsumentem, który zamierza dojść do pozasądowego porozumienia z użyczającym, może oddać spór pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego (SPSK) działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, poprzez złożenie stosownego wniosku na formularzu dostępnym we właściwym SPSK lub na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

§ 14

Niniejszy regulamin obowiązuje od 14.09.2020 r. do odwołania.