hesperus.tirmet.pl/
Infolinia Międzyrzec Podl.:
83 371 61 60
e-mail: biuro@tirmet.pl
Infolinia Siedlce:
25 748 16 16
e-mail: bok-siedlce@tirmet.pl

Kontakt biuro Międzyrzec

GODZINY OTWARCIA SERWISU:

Poniedziałek - Piątek  7:30 - 20:00
Sobota                                 7:30 - 16:00

tel. +48 83 371 61 60
fax. +48 83 371 74 61
e-mail biuro:
biuro@tirmet.pl
e-mail sprzedaż pojazdów:
dzialhandlowy@tirmet.pl

Dyrektor Oddziału Międzyrzec

 

Tomasz Daniluk
tel. +48 607 090 902
e-mail: tomasz.daniluk@tirmet.pl


Biuro obsługi klienta

  
Małgorzata Kołkowicz 
Z-ca Kierownika Biura Obsługi Klienta 
Renata Wasiluk

 
 
 
Przemysław Marzel
 Emilia Dudek
e-mail: emilia.dudek@tirmet.pl
 Ewelina Sierhej

Dział handlowy

  
Gabriela Kulik -
Dyrektor handlowy
Agata Węgrzyniak -
sprzedaż pojazdów IVECO
Paweł Leśniak -
sprzedaż pojazdów IVECO

Dział logistyki części

  
Tomasz Kulik -
kierownik wsparcia i rozwoju
tel. +48 609 620 299
e-mail: t.kulik@tirmet.pl
Mariusz Ciok - kierownik
tel. +48 83 371 61 60
Monika Żurawska
tel. +48 573 208 235
e-mail: monika.zurawska@tirmet.pl
  
Wojciech Kozłowski
tel. +48 693 468 072
e-mail: wojciech.kozlowski@tirmet.pl
Ryszard Sadowiec
tel. +48 695 876 098
e-mail: ryszard.sadowiec@tirmet.pl
Bartłomiej Semeniuk
 
e-mail: bartlomiej.semeniuk@tirmet.pl

Kierownik serwisu

 
 
Tomasz Izdebski
Serwis

 
 
Ryszard Wrzos -
kierownik zmiany
 
e-mail: ryszard.wrzos@tirmet.pl

Paweł Jóźwik - mistrz
 
e-mail: pawel.jozwik@tirmet.pl

Magazyn

 
 
Dominik Kaliszewski


Naprawy gwarancyjne

 
 
Przemysław Marzel


Naprawy powypadkowe

 
 
Andrzej Modrzewski


 

 
BIURO/KSIĘGOWOŚĆ:

tel./fax +48 83 371 72 17
e-mail:ksiegowosc@tirmet.pl
SERWIS ASSISTANCE NON STOP

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW:

tel. +48 83 371 74 60


Dane do faktury

Tirmet Sp. z o.o.
ul. Radzyńska 4
21-560 Międzyrzec Podl.

NIP 5372672201

nazwa banku: PKO BP SA
nr konta: PL 31 1020 1260 0000 0502 0012 4529

Mapa dojazdu


RODO

Administratorem danych osobowych jest Tirmet Sp. z o.o. Dane kontaktowe : ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 371 61 60,  e-mail:  biuro@tirmet.pl . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy  przez administratora lub przez stronę trzecią. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.