hesperus.tirmet.pl/
Infolinia:
83 371 61 60
napisz do nas: biuro@tirmet.pl

Kontakt biuro Międzyrzec

GODZINY OTWARCIA SERWISU:

Poniedziałek - Piątek  7:30 - 20:00
Sobota                                 7:30 - 16:00

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

tel. +48 83 371 61 60
e-mail biuro:
e-mail sprzedaż pojazdów:

Dariusz Marczenko

Dorota Osipiuk
tel. +48 607 090 046
e-mail: d.osipiuk@tirmet.pl

Małgorzata Kołkowicz
tel. +48 517 669 027
e-mail: malgorzata.kolkowicz@tirmet.pl

Renata Wasiluk
tel. +48 607 090 190

BIURO OBSŁUGI KLIENTA:

Bartłomiej Modrzewski
tel. +48 603 611 404

Łukasz Skubisz
tel. +48 607 302 110
e-mail: l.skubisz@tirmet.pl

Tomasz Daniluk - kierownik
tel. +48 607 090 902
e-mail: tomasz.daniluk@tirmet.pl
SPRZEDAŻ POJAZDÓW I USŁUG IVECO:

e-mail sprzedaż pojazdów:

Agata Węgrzyniak - Regionalny manager pojazdów i usług IVECO
Regionalny manager pojazdów i usług IVECO

Paweł Leśniak - Regionalny kierownik sprzedaży  

Gabriela Kulik - Dyrektor handlowy

DZIAŁ LOGISTYKI CZĘŚCI:

Monika Żurawska
tel. +48 573 208 235
e-mail: monika.zurawska@tirmet.pl

Ryszard Sadowiec
tel. +48 695 876 098
e-mail: ryszard.sadowiec@tirmet.pl

Wojciech Kozłowski
tel. +48 693 468 072
e-mail: wojciech.kozlowski@tirmet.pl

Mariusz Ciok - kierownik
tel. +48 83 371 61 60

Tomasz Kulik -
kierownik wsparcia i rozwoju
tel. +48 609 620 299
e-mail: t.kulik@tirmet.pl

MAGAZYN:

Dominik Kaliszewski
tel. +48 603 628 040


SERWIS:

Ryszard Wrzos - kierownik zmiany
e-mail: ryszard.wrzos@tirmet.pl

Tomasz Izdebski - kierownik zmiany
e-mail: tomasz.izdebski@tirmet.pl

Paweł Jóźwik - mistrz
e-mail: pawel.jozwik@tirmet.pl

Andrzej Ziarek - kierownik serwisu
tel. +48 83 371 61 60
e-mail: andrzej.ziarek@tirmet.pl

NAPRAWY GWARANCYJNE:

Przemysław Marzel
tel. +48 507 844 406


NAPRAWY POWYPADKOWE:

Andrzej Modrzewski
tel. +48 695 162 001
e-mail: andrzej.modrzewski@tirmet.pl

BIURO/KSIĘGOWOŚĆ:

tel./fax +48 83 371 72 17
e-mail: ksiegowosc@tirmet.pl
SERWIS ASSISTANCE NON STOPOKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW:

tel. +48 83 371 74 60


Dane do faktury

PHU TIRMET Mirosław Kulik
ul. Radzyńska 4
21-560 Międzyrzec Podl.

NIP 538-105-61-40

nazwa banku: PKO BP SA
nr konta: PL 31 1020 1260 0000 0502 0012 4529

Mapa dojazdu


RODO

Administratorem danych osobowych jest PHU Tirmet Kulik Mirosław. Dane kontaktowe : ul. Radzyńska 4, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 371 61 60,  e-mail:  tirmet@poczta.onet.pl . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) lub b) RODO w celu w celu wykonania czynności zmierzających do zawarcia umowy lub wykonania umowy  przez administratora lub przez stronę trzecią. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich  lub organizacji międzynarodowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania danych oraz  przenoszenia danych.  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym / warunkiem zawarcia umowy. Nie podanie danych lub złożenie sprzeciwu uniemożliwi wykonanie umowy. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.  Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.
Firma P.H.U. Tirmet Mirosław Kulik skorzystała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w programie "Twój pomysł, europejskie pieniądze".

fundusze europejskie