hesperus.tirmet.pl/
Infolinia:
83 371 61 60
napisz do nas: biuro@tirmet.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

PARP

" Program operacyjny Polska Wschodnia  stanowi wsparcie w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19 na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N), efekt to niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja, wartość projektu 260.323,32, wkład UE 260.323,32"
Firma P.H.U. Tirmet Mirosław Kulik skorzystała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w programie "Twój pomysł, europejskie pieniądze".

fundusze europejskie