hesperus.tirmet.pl/
Infolinia:
83 371 61 60
napisz do nas: biuro@tirmet.pl

Stacja Kontroli Pojazdów

Oprócz cech konstrukcyjnych na bezpieczeństwo wpływa również stan techniczny elementów pojazdu. Z tego względu podlegają one obowiązkowej, okresowej diagnostyce technicznej na stacji kontroli pojazdów.

Oferujemy badania techniczne pojazdów:
  • Samochodów osobowych
  • Samochodów ciężarowych
  • Autobusów
  • Badanie pojazdów sprowadzonych z zagranicy
  • Samochodów zasilanych gazem
  • Do przewozów materiałów niebezpiecznych
  • Pomiar zadymienia spalin samochodów ciężarowych
  • Wydawanie tabliczek zastępczych na podstawie decyzji Starostwa
  • Sprawdzanie okresowe tachografów (analogowych i cyfrowych)
Firma P.H.U. Tirmet Mirosław Kulik skorzystała ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 w programie "Twój pomysł, europejskie pieniądze".

fundusze europejskie